Helsingborg, ferry to Helsinger

..

Helsingborg

..

Helsingborg

..

Helsingborg, Ferry terminal

..

Helsingborg, Ferry terminal

..

Helsingborg, Ferry terminal

..

Helsingborg

..

Helsingborg seaport

..

Helsingborg seaport

..

Helsingborg seaport

..

Helsingborg seaport

..

Helsingborg seaport

..

Helsingborg

..

Helsingborg seaport

..

Helsingborg

..

Helsingborg seaport

..

Helsingborg seaport

..

Helsingborg seaport

..

Helsingor-Helsingborg ferry, Øresund strait

..

Helsingor-Helsingborg ferry, Øresund strait

..

Øresund strait

..

Øresund strait

..

Øresund strait

..

Helsingor-Helsingborg ferry, Øresund strait

Kronborg Castle, in which the action takes place Shakespeare's tragedy "Hamlet".

Øresund strait, Kronborg Castle