Вечер на нижней Свири

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..