Польский язык. Грамматика, сложные предложения

Подчиненные предложения с "что"

Может быть, завтра погода будет лучше.Może jutro pogoda będzie lepsza.

Откуда Вы это знаете?Skąd pan / pani to wie?

Я надеюсь, что будет лучше.Mam nadzieję, że będzie lepsza.

Он точно придёт.On przyjdzie na pewno.

Это точно?Czy to jest pewne?

Я знаю, что он придёт.Wiem, że on przyjdzie.

Он точно позвонит.On na pewno zadzwoni.

Действительно?Naprawdę?

Я думаю, что он позвонит.Sądzę, że on zadzwoni.

Вино точно старое.To wino jest z pewnością stare.

Вы это точно знаете?Wie pan / pani to na pewno?

Я думаю, что оно старое.Przypuszczam, że ono jest stare.

Наш шеф хорошо выглядит.Nasz szef dobrze wygląda.

Вы находите?Tak pan / pani uważa?

Мне кажется, что он даже очень хорошо выглядит.Uważam, że on wygląda nawet bardzo dobrze.

У шефа точно есть подруга.Szef na pewno ma dziewczynę.

Вы действительно так думаете?Tak pan / pani naprawdę uważa?

Вполне возможно, что у него есть подруга.To całkiem możliwe, że ma dziewczynę.

Меня раздражает, что ты храпишь.Denerwuje mnie, że chrapiesz.

Меня раздражает, что ты пьёшь так много пива.Denerwuje mnie, że pijesz tak dużo piwa.

Меня раздражает, что ты так поздно приходишь.Denerwuje mnie, że się spóźniasz.

Я думаю, что ему нужен врач.Uważam, że on potrzebuje lekarza.

Я думаю, что он болен.Uważam, że on jest chory.

Я думаю, что он сейчас спит.Uważam, że on teraz śpi.

Мы надеемся, что он женится на нашей дочери.Mamy nadzieję, że on ożeni się z naszą córką.

Мы надеемся, что у него много денег.Mamy nadzieję, że on ma dużo pieniędzy.

Мы надеемся, что он миллионер.Mamy nadzieję, że on jest milionerem.

Я слышал / слышала, что с твоей женой произошел несчастный случай.Słyszałem / Słyszałam, że twoja żona miała wypadek.

Я слышал / слышала, что она лежит в больнице.Słyszałem / Słyszałam, że (ona) leży w szpitalu.

Я слышал / слышала, что твоя машина совсем разбита.Słyszałem / Słyszałam, że twoje auto jest zupełnie zniszczone.

Я рад / рада, что Вы пришли.Cieszy mnie, że pan przyszedł / pani przyszła.

Я рад / рада, что Вы заинтересованы.Cieszy mnie, że jest pan / pani zainteresowany / zainteresowana.

Я рад / рада, что Вы хотите купить дом.Cieszy mnie, że chce pan / pani kupić ten dom.

Боюсь, что последний автобус уже ушёл.Obawiam się, że ostatni autobus już odjechał.

Боюсь, что нам придётся взять такси.Obawiam się, że musimy wziąć taksówkę.

Боюсь, что у меня нет с собой денег.Obawiam się, że nie mam przy sobie pieniędzy.

Подчиненные предложения с ли

Я не знаю, любит ли он меня.Nie wiem, czy on mnie kocha.

Я не знаю, вернётся ли он.Nie wiem, czy on wróci.

Я не знаю, позвонит ли он мне.Nie wiem, czy on do mnie zadzwoni.

Любит ли он меня?Czy on mnie kocha?

Вернётся ли он?Czy on wróci?

Позвонит ли он мне?Czy on do mnie zadzwoni?

Я себя спрашиваю, думает ли он обо мне.Zadaję sobie pytanie, czy on o mnie myśli.

Я себя спрашиваю, есть ли у него другая.Zadaję sobie pytanie, czy on ma kogoś innego.

Я себя спрашиваю, лжёт ли он мне.Zadaję sobie pytanie, czy on kłamie.

Думает ли он обо мне?Czy on w ogóle o mnie myśli?

Есть ли у него другая?Czy on w ogóle ma inną?

Говорит ли он правду?Czy on w ogóle mówi prawdę?

Я сомневаюсь, нравлюсь ли я ему действительно.Wątpię, czy on mnie naprawdę lubi.

Я сомневаюсь, напишет ли он мне.Wątpię, czy on do mnie napisze.

Я сомневаюсь, жениться ли он на мне.Wątpię, czy on się ze mną ożeni.

Нравлюсь ли я ему действительно?Czy on mnie naprawdę lubi?

Напишет ли он мне?Czy on do mnie w ogóle napisze?

Женится ли он на мне?Czy on się ze mną ożeni?

Союзы

Подожди, пока дождь пройдёт.Poczekaj, aż przestanie padać deszcz.

Подожди, пока я приготовлюсь.Poczekaj, aż skończę.

Подожди, пока он вернётся.Poczekaj, aż on wróci.

Я жду, пока мои волосы высохнут.Czekam, aż wyschną mi włosy.

Я жду, пока фильм закончится.Czekam, aż film się skończy.

Я жду, пока светофор станет зелёным.Czekam, aż będzie zielone światło.

Когда ты едешь в отпуск?Kiedy jedziesz na urlop?

Ещё до летних каникул?Jeszcze przed wakacjami?

Да, перед началом летних каникул.Tak, jeszcze zanim zaczną się wakacje.

Почини крышу, пока зима не началась.Napraw ten dach, zanim zacznie się zima.

Помой руки перед тем, как садиться за стол.Umyj ręce, zanim usiądziesz do stołu.

Закрой окно перед уходом.Zamknij okno, zanim wyjdziesz.

Когда ты вернёшься домой?Kiedy przyjdziesz do domu?

После занятий?Po lekcjach?

Да, когда занятия закончатся.Tak, po tym jak skończą się lekcje.

После несчастного случая он больше не мог работать.Po tym jak (on) miał wypadek, nie mógł już pracować.

После того, как он потерял работу, он поехал в Америку.Po tym jak stracił pracę, wyjechał do Ameryki.

После того, как он переехал в Америку, он разбогател.Po tym jak pojechał do Ameryki, stał się bogaty.

Сколько она уже не работает?Od kiedy ona nie pracuje?

С тех пор, как она вышла замуж?Od jej ślubu?

Да, она больше не работает с тех пор, как она вышла замуж.Tak, ona nie pracuje, od kiedy wyszła za mąż.

С тех пор, как она вышла замуж, она больше не работает.Od kiedy wyszła za mąż, nie pracuje.

Они счастливы, с тех пор как они познакомились.Od kiedy się znają, są szczęśliwi.

Они редко ходят в гости, с тех пор, как у них появились дети.Od kiedy mają dzieci, rzadko wychodzą.

Когда она говорит по телефону?Kiedy ona dzwoni?

Когда едет?Podczas jazdy?

Да, когда она ведёт машину.Tak, podczas jazdy samochodem.

Она говорит по телефону, когда ведёт машину.Ona rozmawia przez telefon podczas jazdy samochodem.

Она смотрит телевизор, когда гладит.Ona ogląda telewizję podczas prasowania.

Она слушает музыку, когда занимается своими делами.Ona słucha muzyki podczas odrabiania zadań.

Я ничего ни вижу, если у меня нет очков.Nic nie widzę, gdy nie mam okularów.

Я ничего не понимаю, если музыка такая громкая.Nic nie rozumiem, gdy muzyka gra tak głośno.

Я не воспринимаю запаха, когда у меня насморк.Nic nie czuję, gdy mam katar.

Мы берём такси, когда идёт дождь.Weźmiemy taksówkę, gdy będzie padać.

Если мы выиграем в лотерею, мы объедим весь мир.Pojedziemy w podróż dookoła świata, jeśli wygramy w totolotka.

Если он скоро не придёт, мы начнём есть.Zaczniemy jeść, jeżeli on zaraz nie przyjdzie.

Я встаю, как только звонит будильник.Wstanę, jak tylko zadzwoni budzik.

Я чувствую усталость, как только я должен / должна что-то учить.Zaczynam być śpiący / śpiąca, jak tylko mam się uczyć.

Я перестану работать, как только мне исполнятся 60.Przestanę pracować, jak tylko skończę 60 lat.

Когда Вы позвоните?Kiedy pan / pani zadzwoni?

Как только у меня будет немного времени.Jak tylko będę mieć chwilę czasu.

Он позвонит, как только у него будет немного времени.On zadzwoni, jak tylko będzie miał trochę czasu.

Как долго Вы будете работать?Jak długo będzie pan / pani pracować?

Я буду работать сколько смогу.Będę pracować tak długo, jak tylko będę mógł / mogła.

Я буду работать пока я здоров / здорова.Będę pracować tak długo, jak tylko będę zdrowy / zdrowa.

Он лежит в постели вместо того, чтобы работать.On leży w łóżku zamiast pracować.

Она читает газету вместо того, чтобы готовить.Ona czyta gazetę zamiast gotować.

Он сидит в пивнушке вместо того, чтобы идти домой.On siedzi w knajpie, zamiast iść do domu.

Насколько я знаю, он здесь живёт.O ile mi wiadomo, on tutaj mieszka.

Насколько я знаю, его жена больна.O ile mi wiadomo, jego żona jest chora.

Насколько я знаю, он безработный.O ile mi wiadomo, on jest bezrobotny.

Я проспал / проспала, а то я был бы / была бы вовремя.Zaspałem / Zaspałam, w przeciwnym razie byłbym / byłabym punktualnie.

Я пропустил / пропустила автобус, а то я был бы / была бы вовремя.Spóźniłem / Spóźniłam się na autobus, w przeciwnym razie byłbym / byłabym punktualnie.

Я не нашёл / не нашла дорогу, а то я был бы / была бы вовремя.Nie mogłem / mogłam znaleźć drogi, w przeciwnym razie byłbym / byłabym punktualnie.

Несмотря на ...

Он заснул, несмотря на то, что телевизор работал.On zasnął, chociaż grał telewizor.

Он ещё остался, несмотря на то, что было уже поздно.On jeszcze został, chociaż było już późno.

Он не пришёл, несмотря на то, что мы договорились.On nie przyszedł, chociaż byliśmy umówieni.

Телевизор работал. Несмотря на это, он заснул.Telewizor był włączony. Pomimo to on zasnął.

Было уже поздно. Несмотря на это, он ещё остался.Było już późno. Pomimo to on jeszcze został.

Мы договорились. Несмотря на это, он не пришёл.Byliśmy umówieni. Pomimo to on nie przyszedł.

Он водит машину, несмотря на то, что у него нет прав.Chociaż (on) nie ma prawa jazdy, jeździ samochodem.

Он едет быстро, несмотря на то, что дорога скользкая.Chociaż ulica jest śliska, on jedzie szybko.

Он едет на велосипеде, несмотря на то, что он пьян.Chociaż on jest pijany, jedzie na rowerze.

У него нет прав. Несмотря на это он водит машину.On nie ma prawa jazdy. Pomimo to jeździ samochodem.

Дорога скользкая. Несмотря на это он едет так быстро.Ulica jest śliska. Pomimo to on jedzie tak szybko.

Он пьян. Несмотря на это он едет на велосипеде.On jest pijany. Pomimo to jedzie na rowerze.

Она не может найти работу, несмотря на то, что у неё высшее образование.Ona, nie może znaleźć pracy, chociaż skończyła studia.

Она не идёт к врачу, несмотря на то, что у неё что-то болит.Ona nie idzie do lekarza, chociaż ma bóle.

Она покупает машину, несмотря на то, что у неё нет денег.Ona kupuje samochód, chociaż nie ma pieniędzy.

У неё высшее образование. Несмотря на это, она не может найти работу.Ona skończyła studia. Pomimo to nie może znaleźć pracy.

У неё что-то болит. Несмотря на это, она не идёт к врачу.Ona ma bóle. Pomimo to nie idzie do lekarza.

У неё нет денег. Несмотря на это, она покупает машину.Ona nie ma pieniędzy. Pomimo to kupuje samochód.

Двойные союзы

Несмотря на то, что поездка была приятной, она была слишком утомительной.Ta podróż była wprawdzie piękna, ale zbyt wyczerpująca.

Несмотря на то, что поезд не опоздал, он был переполнен.Ten pociąg był wprawdzie punktualny, ale przepełniony.

Несмотря на то, что гостиница была уютной, она была слишком дорогой.Ten hotel był wprawdzie przytulny, ale za drogi.

Он поедет или на автобусеили на поезде.On pojedzie albo autobusem, albo pociągiem.

Он придёт или сегодня вечером или завтра утром.On przyjedzie albo dziś wieczorem, albo jutro rano.

Он остановится или у нас или в гостинице.On będzie mieszkać albo u nas, albo w hotelu.

Она говорит и по-испански и по-английски.Ona mówi zarówno po hiszpańsku, jak i po angielsku.

Она жила и в Мадриде и в Лондоне.Ona mieszkała zarówno w Madrycie, jak i w Londynie.

Она знает и Испанию и Англию.Ona zna zarówno Hiszpanię, jak i Anglię.

Он не только дурак, но ещё и ленивец.On jest nie tylko głupi, lecz także leniwy.

Она не только красива, но ещё и умна.Ona jest nie tylko ładna, lecz także inteligentna.

Она говорит не только по-немецки, но и по-французски.Ona mówi nie tylko po niemiecku, lecz także po francusku.

Я не играю ни на пианино, ни на гитаре.Nie umiem grać ani na fortepianie, ani na gitarze.

Я не умею танцевать ни вальс, ни самбу.Nie potrafię tańczyć ani walca, ani samby.

Я не люблю ни оперу, ни балет.Nie lubię ani opery, ani baletu.

Чем быстрее ты работаешь, тем раньше ты закончишь.Im szybciej będziesz pracować, tym wcześniej skończysz.

Чем раньше ты придёшь, тем раньше ты сможешь уйти.Im wcześniej przyjdziesz, tym wcześniej będziesz mógł wyjść.

Чем старше, тем покладистей становишься.Im się jest starszym, tym staje się wygodniejszym.

Генитив (родительный падеж)

Кошка моей подругиkot mojej przyjaciółki

Собака моего другаpies mojego przyjaciela

Игрушки моих детейzabawki moich dzieci

Это пальто моего коллеги.To jest płaszcz mojego kolegi.

Это машина моей коллеги.To jest samochód mojej koleżanki.

Это работа моих коллег.To jest praca moich kolegów.

Пуговица оторвалась от рубашки.Urwał się guzik od koszuli.

Ключ от гаража пропал.Zginął klucz od garażu.

Компьютер шефа сломался.Komputer szefa jest zepsuty.

Кто родители девочки?Kim są rodzice tej dziewczynki?

Как мне пройти к дому её родителей?Jak trafię do domu jej rodziców?

Дом находится в конце улицы.Ten dom stoi na końcu ulicy.

Как называется столица Швейцарии?Jak nazywa się stolica Szwajcarii?

Как называется эта книга?Jaki jest tytuł tej książki?

Как зовут соседских детей?Jak nazywają się dzieci sąsiadów?

Когда у детей каникулы?Kiedy dzieci mają ferie / wakacje?

Когда у врача приём?Kiedy są godziny przyjęć tego lekarza?

Какие часы работы музея?Kiedy są godziny otwarcia tego muzeum?

Наречия

уже однажды – ещё никогдаjuż raz – jeszcze nigdy

Вы уже когда-нибудь бывали в Берлине?Był pan / Była pani już raz w Berlinie?

Нет, ещё никогда.Nie, jeszcze nigdy.

Кто-то – никтоktoś – nikt

Вы здесь кого-нибудь знаете?Zna pan / pani tu kogoś?

Нет, я здесь никого не знаю.Nie, nie znam tu nikogo.

Ещё – больше нетjeszcze – już nie

Вы ещё долго здесь будете?Zostanie pan / pani tu jeszcze długo?

Нет, я здесь буду не долго.Nie, nie zostanę tu długo.

Ещё что-нибудь – ничего большеjeszcze coś – nic więcej

Вы хотели бы ещё что-нибудь попить?Chciałby pan / Chciałaby pani się jeszcze czegoś napić?

Нет, я больше ничего не хочу.Nie, już nic więcej nie chcę.

Уже что-то – ещё ничегоjuż coś – jeszcze nic

Вы уже что-нибудь ели?Czy już pan coś zjadł / pani już zjadła?

Нет, я ещё ничего не ел / не ела.Nie, nie zjadłem / zjadłem jeszcze niczego.

Ещё кто-то – никто большеjeszcze ktoś – nikt więcej

Ещё кто-нибудь хочет кофе?Chciałby ktoś jeszcze kawę?

Нет, больше никто.Nie, już nikt.