Улица Алемдар (Alemdar Caddesi)

Источник Айясофия Ючузлю (Ayasofya Üçyüzlü Çeşmesi).

Стамбул. Источник Айясофия Ючузлю (Ayasofya Üçyüzlü Çeşmesi)

..

Стамбул. Улица Алемдар (Alemdar Caddesi)

..

Стамбул. Улица Алемдар (Alemdar Caddesi)

Hacı Beşir Ağa Mosque.

Стамбул. Hacı Beşir Ağa Mosque

..

Стамбул. Hacı Beşir Ağa Mosque

Ворота Баб-и Али (Bâb-ı Âli kapısı).

Стамбул. Ворота Баб-и Али (Bâb-ı Âli kapısı)

..

Стамбул. Улица Алемдар (Alemdar Caddesi)

..

Стамбул. Улица Алемдар (Alemdar Caddesi)

..

Стамбул. Улица Алемдар (Alemdar Caddesi)

..

Стамбул. Улица Алемдар (Alemdar Caddesi)

..

Стамбул. Улица Алемдар (Alemdar Caddesi)

..

Стамбул. Улица Алемдар (Alemdar Caddesi)