Giardini-Naxos. Piazza San Giovanni

..

Giardini-Naxos. Piazza San Giovanni (Piazza San Giovanni)

..

Giardini-Naxos. Piazza San Giovanni (Piazza San Giovanni)

..

Giardini-Naxos. Piazza San Giovanni (Piazza San Giovanni)

..

Giardini-Naxos. Piazza San Giovanni (Piazza San Giovanni)