Polish Language Audio Trainer - Main

Personal pronouns and the verb to be"

I
ja

Me and Youja i ty

Both of us (m/w/m&w)
my obaj/obie/oboje

He
on

He ans she
on i ona

Both of themoni oboje

I am here.(Ja) Jestem tutaj.

You are here.Ty jesteś tutaj.

He is here and she is here.On jest tutaj i ona jest tutaj.

We are here.(My) Jesteśmy tutaj.

You are here.Wy jesteście tutaj.

They are all here.Oni wszyscy są tutaj.

Кто это?

Who is it??Kto to jest?

This is Peter.To jest Peter.

Peter is a student.Peter jest studentem.

Who is it?Kto to jest?

This is Martha.To jest Martha.

Martha is a secretary.Martha jest sekretarką.

Peter and Martha are friends.Peter i Martha są przyjaciółmi.

Peter is a friend of Martha.Peter jest przyjacielem Marthy. / Peter jest chłopakiem Marthy.

Marta is a friend of Peter.Martha jest przyjaciółką Petera. / Marta jest dziewczyną Petera.

Greetings and goodbyes

Hi!Cześć!

Good afternoon!Dzień dobry!

How are You?Co słychać? / Jak leci?

Bye!Cześć!

Goodbye!Do widzenia!

See you soon!Na razie!

Courtesy

In Poland, more than one dialogue cannot do without these phrases.

I'm sorry, please!Przepraszam pana/ panią / państwa!

Thank you very much.Dziękuję bardzo.