Small Hydroelectric Power Station 'Trynka' , Grudziądz

Mała Elektrownia Wodna "Trynka".

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..