Malaga. Monument to the Galvez family (Monumento a la Familia Galvez)


Malaga. Monument to the Galvez family (Monumento a la Familia Galvez)
Malaga. Monument to the Galvez family (Monumento a la Familia Galvez)
Malaga. Monument to the Galvez family (Monumento a la Familia Galvez)
Malaga. Monument to the Galvez family (Monumento a la Familia Galvez)