Toledo. From San Augustin to Juan de Mariana

The Area Of San Agustin (Plaza San Agustín). The Hotel Castilla.

Toledo.
Toledo.

Sileria Street.

Toledo.
Toledo.
Toledo.

The Area Of San Nicolas.

Toledo.
Toledo.
Toledo.

San Vicente Square.

Toledo.
Toledo.

University Of Castilla-La Mancha.

Toledo.
Toledo.

The Plaza San Roman.

Toledo.
Toledo.
Toledo.
Toledo.
Toledo.

Plaza Padre Juan de Mariana.

Toledo. Plaza Padre Juan de Mariana)
Toledo. Plaza Padre Juan de Mariana)