House of the Canons (Casa de los canónigos)

Baixada de Santa Eulàlia.

Barcelona. Baixada de Santa Eulàlia

..

Barcelona.

..

Barcelona.

.Placeta de Manuel Ribé.

Barcelona.

..

Barcelona.

Готический мостик (Pont Gòtic).

Barcelona. The Gothic bridge (Pont Gòtic)

Дом каноников (Casa de los canónigos).

Barcelona. The house of the canons (Casa de los canónigos)

..

Barcelona.

..

Barcelona.

..

Barcelona.

..

Barcelona.

..

Barcelona.