Carrer de la Marina

..

Barcelona.

..

Barcelona.

..

Barcelona.

..

Barcelona.

..

Barcelona.