Катания. Дворец Джоени Д'Анджо (Palazzo Gioeni D'Angiò)

..

Катания. Дворец Джоени Д'Анджо (Palazzo Gioeni D'Angiò)

..

Катания. Дворец Джоени Д'Анджо (Palazzo Gioeni D'Angiò)

..

Катания. Дворец Джоени Д'Анджо (Palazzo Gioeni D'Angiò)

..

Катания. Дворец Джоени Д'Анджо (Palazzo Gioeni D'Angiò)